Wykonujemy usługi montażu oraz serwisu systemów: Monitoringu CCTV, Sygnalizacji pożarowej (SSP, SAP, DOS, SUG, STI), Detekcji gazów, Kontroli Dostępu oraz Elektroniczna Rejestracja Czasu Pracy, Sygnalizacji Włamania i Napadu (I&HAS – SSWiN), Systemy Ochrony Perymetrycznej (PIDS), Sieci strukturalne, Sieci światłowodowe, Instalacje teleinformatyczne, Instalacje telekomunikacyjne, Montaż domofonów i wideodomofonów, Instalacje oświetleń ogrodowych.

Wykonywaniem projektów systemów alarmowych

Doradztwem technicznym oraz analizą zagrożeń i ryzyka użytkowania danego systemu alarmowego

Kwalifikacją obiektu ze względu na klasę zagrożeń i klasę systemu alarmowego

Analizą zagrożeń i słabych punktów obiektu oraz proponuje rozwiązania w zakresie instalacji systemu alarmowego

Sprawdzaniem możliwości technicznych projektowych systemów alarmowych.

Sporządzaniem kosztorysu wykonania projektu i montażu systemu alarmowego

Sporządzaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej systemu alarmowego

Projektowaniem systemów niskoprądowych techniczne i zabezpieczeń technicznych w szczególności SSWiN, VSS, SKD.

Tworzeniem projektu technicznego systemu alarmowego, który jest podstawą do opracowania terminarza wykonania danego systemu

Planowaniem szczegółów wykonania instalacji przewodowej, montażu oraz dokonuje oceny zapotrzebowania na materiały instalacyjne

U

Nadzoruje przebieg prac instalacyjnych i montażowych oraz wdraża ewentualne korekty i modernizacje w systemie alarmowym

Uczestniczy w testach w zakresie funkcjonalności i wydajności danego systemu alarmowego

Wprowadza niezbędne zmiany do projektu systemu alarmowego

Przeprowadza szkolenia i opracowuje instrukcję użytkowania systemu alarmowego